A Kis Szent Teréz Bazilika liturgikus lányszkóláját 2021 novemberében alapította énekelni szerető és tudó ministráns lányokból Németh Kristóf kántor. A közösség alapja a liturgia, a szolgálat és az éneklés szeretete. A szkóla elsődleges feladata a liturgiák méltó zenei szolgálata, az Egyház hivatalos énekkincsének, a gregoriánnak a megőrzése, életben tartása, a liturgián való megszólaltatása és nem utolsó sorban a hívek énekkincsének bővítése. Elsősorban nagy ünnepek alkalmával teljesít szolgálatot a bazilikában de a Vox Carmeli Szent Erzsébet műsorral vagy éppen pásztorjátékon való közreműködéssel is gazdagítja a plébánia életét.
Kezdettől fogva célja a szkólának, hogy a lányok ne csak énekeljék de értsék amit énekelnek és ha értik akkor éljék is azt. Ennek elsődleges eszköze a hitben való elmélyülés, az Istenkapcsolat megszilárdítása, ezért rendszeresen lelkigyakorlatokon vesz részt a közösség. A Vox Carmeli örömmel tesz eleget meghívásoknak is így már több templomban is teljesített liturgikus szolgálatot.
Nyitott és befogadó közösség így szeretettel várja azon lányok jelentkezését akik megkapták a szép hang adományát és szívesen teljesítenének szolgálatot a liturgiákon.